Dyfnhau diwygio darbodus a helpu Yongjie i uwchraddio ei weithgynhyrchu deallus

Dyfnhau diwygio darbodus a helpu Yongjie i uwchraddio ei weithgynhyrchu deallus

Ychydig ddyddiau yn ôl, cynhaliodd Yongjie gyfarfod cychwyn prosiect trawsnewid darbodus yn ddifrifol, a phwysodd cadeirydd y cwmni Shen Jianguo y botwm cychwyn yn bersonol. “O dan ddylanwad yr epidemigau domestig a thramor cyfredol, mae’r economi fyd-eang yn wynebu heriau. Rhaid i ni “edrych i mewn” a bod yn ni ein hunain, a sefydlu ymhellach fanteision lluosog, cyflym, da ac economaidd 'a all greu mwy o werth ychwanegol i gwsmeriaid. " Tynnodd Mr Shen sylw at y ffaith ei bod yn fwy ystyrlon cychwyn prosiect newid main ar yr adeg hon.

Yn y cyfarfod, cyhoeddodd Mr Shen lythyrau awdurdodi i'r cwmni ymgynghori, a chyhoeddodd gyfrifoldebau i 3 arweinydd tîm prosiect 5S a thîm gwella rheolaeth tîm main, tîm gwella PMC main, a thîm gwella TPM. Cymerodd yr holl gyfranogwyr lwon a dolenni eraill hefyd. , A rhyddhau'r cynllun gwaith.

Yn olaf, cyflwynodd Mr Shen dri gofyniad ar gyfer yr holl bersonél: Yn gyntaf, gradd uchel o undod ideolegol, pan na chaiff Lean ei gwblhau, dim ond pan fydd yn cael ei gyflawni, yw'r unig ffordd i'r cwmni wella a datblygu; Yn ail, gweithredu ar unwaith ac yn llym Cyflawni; yn drydydd, gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r nodau penodol a gallu rhagori ar y nodau. Roedd awyrgylch y cyfarfod yn gynnes, ac roedd pawb yn llawn hyder yn y canlyniadau disgwyliedig.

Yn y dyfodol, bydd Yong jie yn mynnu talu sylw i arloesi gwyddoniaeth a thechnoleg, cydweithiodd â Phrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Beijing, Prifysgol Central South a choleg enwog domestig arall, sefydliadau ymchwil, sefydliad menter Daleithiol sy'n eiddo iddo ac ymchwil a datblygu menter Daleithiol. canol. Rydym yn ymchwilio ac yn datblygu amryw fathau newydd o ddeunydd alwminiwm, gan fodloni gofynion technegol gwahanol gwsmeriaid.

Bydd Yongjie yn dilyn y polisi busnes “rheoli menter o’r radd flaenaf yn y byd, creu cynhyrchion brand rhyngwladol”, Mynnu ffordd ddatblygu o ansawdd uchel, a cheisio ein gorau i greu Yong jie fel menter euraidd ym maes prosesu alwminiwm.


Amser post: Rhag-10-2020

Ceisiadau

Defnyddir y cynhyrchion mewn sawl maes

Awyrenneg a seryddiaeth

Cludiant

Trydanol ac electronig

Adeilad

Ynni newydd

Pecynnu